práce pre firmu EXMONT, montáž potrubí v lakovni

závod Mercedes/Kecskemet

(2011)

práce pre firmu EXMONT, montáž potrubí pre vodu, vzduch a montáž PVC potrubí

závod VW/Zwickau

(2011)

práce pre firmu EXMONT, výroba potrubných systémov pre firmu ABB

-

(2011)

práce pre firmu EXMONT, výroba potrubných systémov pre firmu BIS

Belgicko

(2012)

práce pre firmu EXMONT, výroba + montáž triedièky štrkopieskov

Rakúsko

(2012)

práce pre IDS, montáž prevádzky na pozinkovanie plechu firma KOVOZINK

-

(2012)

práce pre firmu ITM Most, montáž potrubných systémov + montáž nádrží pre Guinness

(2013)

práce pre firmu JPM, montáž ve¾kokapacitného zásobníku + montáž potrubných systémov Winterschall

(2013)

práca pre firmu Techmont Mochovce, montáž potrubných systémov v atómovej elektrárni Mochovce

Mochovce

(2014)

práce pre firmu IDS, montáž potrubných systémov, osádzanie aparátov

Planá nad Lužnicí

(2014)

práca pre firmu CTA Tankbau, montáž ve¾kokapacitných zásobníkov

Trinec/Linde

(2014)

práca pre firmu KTG Tankbau, sanácia ve¾kokapacitných zásobníkov

Mníchov

(2014)

firma Flexxnext, poskytnutie pracovníkov v rámci personálneho leasingu

-

(2015)

firma CTA Tankbau, poskytnutie pracovníkov v rámci personálneho leasingu

-

(2015)

firma CTA Tankbau, výstavba ve¾kokapacitných zásobníkov

Frankfurt

(2015)

firma CTA Tankbau, výstavba ve¾kokapacitných zásobníkov

Eisenhutenstadt

(2015)

firma Techmont Mochovce, Inžiniering + výroba a montáž potrubných systémov EMO34

-

(2015)

firma Techmont Mochovce, Inžiniering + výroba a montáž potrubných systémov EMO34

-

(2016)