Ponukáme služby v oblastiach:

  • Prefabrikácia a montáž potrubia
  • Montáž zariadení a technologických celkov
  • Montáž veľkokapacitných zásobníkov až do 60000m3
  • Montáž zariadení lakovní automobiliek
  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Montáž ťažkých zariadení
  • Súčinnosť pri odstávkach rôznych prevádzok
  • Inžiniering, skladanie dokumentácie, NDT práce, OTK, BOZP práce atď