Spoločnosť, bola založená ako rodinná firma, s cieľom dodávať zákazníkom diela v najvyššej možnej kvalite a za čo najpriaznivejšie ceny.
 

Vedenie stavieb:

Vedenie stavieb zabezpečujeme za pomoci 10 Supervizorov, ktorí sú schopní komunikácie v jazyku Anglickom, alebo Nemeckom.
Rovnako využívame služby vlastných Technológov zvárania, pracovníkov OTK, NDT a pracovníkov BOZP.

Výroba a montáž:

Dokážeme vo vlastnej réžii zabezpečiť výrobu a následnú montáž jednotlivých technologických celkov a zariadení, veľkokapacitných zásobníkov atď. Pri výrobe a montáži využívame vlastné zváracie zariadenia TIG, MIG/MAG, MMA a plastov. Sme schopní zabezpečiť aj dopravu.

Potrubárske práce:

Pri potrubárskych prácach využívame cez 20 vyškolených potrubárov, ktorí majú znalosť práce či už podľa P&ID, ISO výkresov, alebo dokážu samostatne navrhovať jednotlivé spôsoby zapájania. Pri výrobe a montáži využívame vlastné zváracie zariadenia TIG, MIG/MAG, MMA a plastov. Sme schopní zabezpečiť aj dopravu.